ERHVERVSNETVÆRK FOR ARKTISKE VIRKSOMHEDER


ABN er erhvervsnetværket for virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder med ekspertise i fjerntliggende områder i Arktis, herunder særligt Grønland og det nordatlantiske område.

Har du brug for arktiske kompetencer og erfaringer ?

Netværket består af 38 virksomheder i Grønland og Danmark der hver dag beskæftiger sig med business i Arktis. Har du behov for relationer, viden og partnerskaber, så kan du her på siden se hvilke virksomheder og organisationer der er medlemmer i Arctic Business Network. Du har mulighed for at kontakte medlemmerne direkte og hvis du er interesseret i et medlemskab er du velkommen til at kontakte: 
contact@arcticbusinessnetwork.com

Netværksnyt og kommende netværksmøder

Krise i verden - men hvad med Grønland?

Webinar med formand for økonomisk råd professor Torben M. Andersen

Forsyningskrise, inflationskrise, økonomisk krise. Disse ord præger debatten i verden udenfor Grønland, men i Grønland er det stadig fuld beskæftigelse, positive vækstrater og gode udsigter til yderligere vækst der præger billedet og debatten.

Hvordan hænger dette sammen? Vil krisen komme til Grønland?

Hvilken økonomi skal virksomhederne gøre sig klar til?

For både virksomheder i Grønland og for alle de virksomheder der handler i Grønland, er disse spørgsmål væsentlige at få besvaret.

Vi har derfor inviteret formand for økonomisk råd, tidligere overvismand og professor i økono- mi Torben M. Andersen til at komme med sit perspektiv.

Torben M. Andersen vil holde et oplæg, og efterfølgende vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

Så deltag og forbered dig til fremtidens økonomi.

Arrangementet er for medlemmer, og der er udsendt et mødelink via outlook. Takuss! Vi ses!

Hvad betyder en SVM-regering for Grønland og Danmark?

En bred SVM-regering skal nu igang med, at lede Danmark og til dels hele rigsfællesskabet.

Grønland og Færøerne har fået en markant plads i regeringsgrundlaget, og fra de Grønlandske politikere lyder der også rosende ord.

• Men hvad betyder det i praksis?
• Vil erhvervsklimaet mellem Grønland og Danmark kunne mærke denne nye regering?
• Vil vi få endnu bedre muligheder for at handle på tværs?
• Hvordan bliver samarbejdet mellem de Grønlandske folketingsmedlemmer og denne nye regering på erhvervsområdet?

Disse spørgsmål har vi stillet formand for Arktiske Parlamentarikere og folketingsmedlem for IA Aaja Chemnitz. Så kom med på webinaret den 12/1 klokken 9.00/13.00 og bliv klogere på, hvad vi kan forvente os af en ny regering i Danmark.

Arrangementet er åben for gæster der gerne vil "snuse" til netværket.

Takuss! Vi ses!

Join Zoom Meeting

Netværksmøde om sociale medier og markedsføring

Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok bliver større og større markedsplatforme.

Selvom du tænker, at du ikke bliver ramt af den indflydelse de har, så gør du det nok alligevel.

Influencers er ikke længere kun teenagers der snakker om tøj og makeup. Det er mad, værktøj, musik, streaming, sport og alt muligt andet. Derfor er vi også allesammen målgruppen. Arctic Business Network vil derfor gerne sætte fokus på hvilke muligheder det giver for vores medlemmer.

Firmaet Look North er specialiseret i influencers og digital markedsføring på det grønlandske marked. Vi har inviteret dem til at komme og tale om denne nye verden, og de muligheder det skaber for os som virksomheder. Så kom og tag livtag med et af verdens allerstørste nye markeder.

Takuss! Vi ses!

PRAKTISK: 14. september 2022 GL-tid 10.00-11.30 DK-tid 14.00-15.30 På Zoom (link i indkaldelse på mail) og i Nuuk hos INI A/S, Imaneq 29

Velafholdt generalforsamling

ABN afholdt generalforsamling i hybridformat fra Aalborg og Nuuk den 29. april. 
Generalforsamlingen fik bl.a. formandens beretning, og kunne derudover sige velkommen til Carsten Kruse som ny suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen blev derudover genvalgt og konstituerede sig på et efterfølgende møde. 

 

Referat fra generalforsamlingen kan læses her

Nyt medlem ved Arctic Business Network

ABN kan byde velkommen til et nyt medlem ved Lindholm Executive Coaching.

Lindholm Executive Coaching er et konsulentfirma i Nuuk, som siden 2017 har arbejdet med ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Ledere coaches til at nå personlige og faglige mål, som er til gavn for hele organisationen. Ledergrupper kan få styrket team-samarbejdet mhp. at nå fælles mål og udnytte alles kompetencer. Forandringsprocesser og workshops faciliteres for hele organisationen. Endeligt undervises om blandt andet forandringsledelse, motivation, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Du kan læse mere her.

Velkommen til netværket

INUVA overtager sekretariatsfunktionen ved ABN

Det gode samarbejde mellem Arctic Consensus og ABN stopper som bekendt med udgangen af marts 2022, som følge af Arctic Consensus´s nedlukning. Bestyrelsen har sonderet efter muligheder i forhold til et nyt sekretariat og valget er faldet på INUVA.

INUVA er et grønlandsk konsulentfirma, der beskæftiger sig med en række ydelser som f.eks. erhvervsudvikling, virksomhedsoptimering, public engagement og en række af forskellige kurser og opkvalificeringer. INUVA er repræsenteret i både Grønland og Danmark, og du kan læse mere om virksomheden her.

"I INUVA glæder vi os rigtig meget til, at hjælpe med at fortsætte den positive udvikling netværket er i. Med mange års erfaring fra den private sektor i Grønland håber vi, at kunne blive en værdifuld partner for alle medlemmer fremadrettet. Det er store sko vi skal fylde ud fra Arctic Consensus, men vi mener at vi kan bidrage med både god betjening og videreudvikling."

En overlevering er nu gået i gang, således at INUVA kan overtage funktionen efter den ordinære generalforsamling i ABN, ultimo marts.

Bestyrelsen ser frem til at forsætte det høje aktivitetsniveau i ABN, og forsætte med at skabe forretningsudvikling i Nordatlanten.

Ordinær Generalforsamling i Arctic Business Network

Den ordinære generalforsamling i Arctic Business Network afholdes tirsdag den 29. marts 2022. Forud for generalforsamlingen afholdes der et netværksmøde, og der vil under både netværksmødet og generalforsamlingen også være mulighed for netværk. Møderne afholdes fysisk i Nuuk og Aaborg, med mulighed for digital deltagelse. Mere information følger.

NYE MEDLEMMER

Lindholm Executive Coaching