Waste management and recycling

H.J. Hansen

H.J.Hansen er en af Nordeuropas førende inden for genvinding. Vores shredderanlæg står for mere end halvdelen af den shredderkapacitet, der findes i Danmark og håndterer mere end en million tons skrot årligt. Vi hjælper virksomheder og kommuner over hele landet med at afsætte skrot til genanvendelse. Vores transportafdeling sørger for, at farligt gods og miljøproblematisk materiale bliver håndteret korrekt. Læs mere

 Arctic Business Profile 

M Larsen

Siden etableringen som lokal vognmand tilbage i 1947, er M. Larsen vokset til at være blandt de største i Danmark, og har 330 biler og knap 600 ansatte. Læs mere.

 Arctic Business Profile 

Reno-Nord

Reno-Nord er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder. Læs mere.

 Arctic Business Profile 

 

Stena Recycling A/S

I vores verden bliver intet opbrugt. Vi indsamler alle mulige restmaterialer, der opstår i alle slags virksomheder og produktion. Vi forædler materialerne og giver dem nyt liv som råvarer til nye produkter eller som ny energi. På den måde gør vi genvinding til en bæredygtig forretning for virksomheder, og samtidig hjælpes vi ad med at maksimere genbruget af jordens begrænsede ressourcer. For os er det et arbejde uden ende. Læs mere.

 Arctic Business Profile 

Uniscrap

Recycling har vi mennesker “afluret” fra naturen. Naturen kender ikke til genbrugs- eller bortskaffelsesproblemer. Naturen er det perfekte kredsløb, som er baserer på recycling, og på dette grundprincip har Scholz bygget sin virksomhed. Derfor er alle afdelinger inden for Scholz koncernen  udstyrede med det sidst nye produktionsudstyr og er certificerede i overensstemmelse såvel lokale som globale standarder. Læs mere.

 Arctic Business Profile