Education

ARTEK (DTU BYG)

Center for Arktisk Teknologi uddanner arktiske ingeniører, i samarbejde mellem DTU og Grønlands Selvstyre og udfører forskning, innovation og forskningsbaseret myndighedsbetjening i arktisk teknologi. 

Læs mere her

MARTEC

MARTEC i Frederikshavn er en selvejende institution under ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelse. De tilbyder en bred vifte af uddannelser til den maritime sektor, bl.a. professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester), skibsassistenter, skibsmaskinist m.v. 

Læs mere her

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder de virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. AAU har gennem AAU Arctic en tværfakultets platform for samarbejde i arktisk relateret forskning på tværs af videnskabelige discipliner ved Aalborg Universitet. 

Læs mere her