Organizations and Institutions

Aau Arctic

Aalborg University's Centre for arctic-related research, AAU Arctic, is a newly established cross-faculty platform for cooperation between researchers at Aalborg University, who has an interest in the Arctic. Læs mere

 Arctic Business Profile 

Arctic Circle Business

Arctic Circle Business er en selvstændige organisation med det som hovedmål, at styrke det lokale erhvervsliv. Arctic Circle Business har et tæt samarbejde med Business Greenland samt flere grønlandske og udenlandske organisationer/virksomheder. Læs mere

 Arctic Business Profile 

Arctic Consensus

Arctic Consensus er en ny platform, der formidler viden om og forstærker samarbejde mellem Arktis og Danmark/EU med afsæt i Grønland og Nordjylland. Læs mere

 Arctic Business Profile 

ARTEK (DTU BYG)

Center for Arktisk Teknologi uddanner arktiske ingeniører og udfører forskning, innovation og forskningsbaseret myndighedsbetjening i arktisk teknologi. Læs mere

 Arctic Business Profile 

BusinessAalborg

BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for erhvervslivet at starte, drive og udvikle virksomhed. Læs mere

Arctic Business Profile

Erhverv Norddanmark

Erhverv Norddanmark samler 500+ virksomheder og enkeltpersoner inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til, at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i. Læs mere

 Arctic Business Profile 

GEUS

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er partner i Geocenter Danmark. GEUS er tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS'arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland. Læs mere

 Arctic Business Profile 

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik ønsker at bygge bro mellem universitetsverdenen, erhvervslivet og den offentlige sektor, for i et samarbejde mellem sektorerne bidrager alle med stærke fagligheder og sætter nytænkning og innovation sammen i et frugtbart system. Læs mere

 Arctic Business Profile 

MARTEC

MARTEC i Frederikshavn er en selvejende institution under ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelse. Vi tilbyder en bred vifte af uddannelser til den maritime sektor, bl.a. professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester), skibsassistenter, skibsmaskinist m.v. Læs mere

 Arctic Business Profile 

Nordjysk Fødevareerhverv

Nordjysk FødevareErhverv i frontline - giver Nordjyske Fødevarevirksomheder en genvej til forretningsudvikling og samarbejde. Læs mere

 Arctic Business Profile 

Simac

På SIMAC uddanner vi maskinmestreskibsførere og skibsofficerer, og vi har en kursusafdeling SIMAC Training, hvor vi udbyder kurser indenfor de maritime og tekniske områder. Læs mere

 Arctic Business Profile 

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Læs mere

 Arctic Business Profile