Om netværket


Arctic Business Network er et netværk for virksomheder med fokus på Arktis og den nordatlantiske region. Gennem netværket styrkes virksomhedernes arktiske kompetencer ved at dele den nyeste viden og blive inspireret til nye forretningsideer i det arktiske område.

Netværket har et særligt fokus på Grønland. En stor andel af medlemsvirksomhederne har et mangeårigt engagement i det grønlandske samfund. Andre medlemmer er virksomheder, som har Arktis og/eller den nordatlantiske region som en del af de strategiske planer.

Fælles for medlemsvirksomhederne er, at de ønsker at være del af et forum, hvor der løbende informeres om seneste trends og begivenheder fra hele den arktiske regions erhvervsliv, og hvor netværksmøder giver nye muligheder for at etablere og vedligeholde forretningsforbindelser.

Arctic Business Network er et netværk for virksomheder med fokus på Arktis og den nordatlantiske region. Gennem netværket styrkes virksomhedernes arktiske kompetencer ved at dele den nyeste viden og blive inspireret til nye forretningsideer i det arktiske område.

Netværket har et særligt fokus på Grønland. En stor andel af medlemsvirksomhederne har et mangeårigt engagement i det grønlandske samfund. Andre medlemmer er virksomheder, som har Arktis og/eller den nordatlantiske region som en del af de strategiske planer.

Fælles for medlemsvirksomhederne er, at de ønsker at være del af et forum, hvor der løbende informeres om seneste trends og begivenheder fra hele den arktiske regions erhvervsliv, og hvor netværksmøder giver nye muligheder for at etablere og vedligeholde forretningsforbindelser.

Geografi ingen hindring

Det er udfordrende at drive forretning i Arktis. Og udfordringerne skaber vækst, viden og velfærd.

Det er baggrunden for Arctic Business Network – et netværk af virksomheder, der er stærkt funderet og aktive i de arktiske samfund i Grønland og i Nordatlanten med det ene mål for øje at skabe udvikling og vækst.

Arctic Business Network tæller i dag omkring 50 virksomheder og samarbejdspartnere, der deler viden, inspiration og komperencer til gavn for det transatlantiske erhvervsmiljø.

Netværket er åbent for alle, der vil være med i den proces. Vi har noget at byde på til alle virksomheder, der kan og vil bidrage til arktisk vækst.

De fleste medlemmer i Arctic Business Network har hovedkontor og afdelinger i Danmark og Grønland, og netværket stiller ikke geografiske krav for medlemskab.

Globalt perspektiv: If you can do it in Arctic – you can do it anywhere

Arktiske virksomheder er karakteriseret ved at have nogle helt specielle kompetencer på områder som logistik, kulturforståelse og indleven, CSR, distanceledelse, bæredygtighed – og et stort grundlæggende ønske om at bidrage til udvikling. Det er kompetencer, der kan bruges worldwide.

Eksempler på tidligere initiativer:


Råstoffer

Udviklingen inden for råstof-området med henblik på mulige fremtidige underleverancer.

Læs mere her

Fødevarer

Udviklingen inden for produktion af grønlandske fødevarer

Læs mere her

Arktisk byggeskik

Udviklingen af en arktisk byggeskik, som rummer bæredygtige tilgange i byggeriet og anvendelse af byggematerialer tilpasset arktiske forhold.

Læs mere her

Arktiske kompetencer

Et ledelsesredskab til at udbygge samarbejder, eksport-muligheder og forretningsområder.

Læs mere her

Råstoffer

Udviklingen inden for råstofområdet med henblik på mulige fremtidige underleverancer.

Fødevarer

Udviklingen inden for produktion af grønlandske føde-vare.

Arktisk byggeskik

Udviklingen af en arktisk byggeskik, som rummer bære-dygtige tilgange i byggeriet og anven-delse af byggemate-rialer tilpasset ark-tiske forhold.

Arktiske kompetencer

Et ledelsesredskab til at udbygge sam-arbejder, eksport-muligheder og for-retningsområder.

Arktisk affald og genvinding

En gruppe medlemmer med affaldshåndtering som fagligt kerneområder arbejder på et konkret projekt omkring indsats for indsamling af affald, som kan genvindes til andre formål. 

Læs mere her

      

    

Vedtægter

Læs vedtægterne her.

Generalforsamling 2022

Læs referatet her

Vedtægter

Læs vedtægterne her.

Generalforsamling 2021

Læs referatet her.