Om netværket


Arctic Business Network er et netværk for virksomheder med fokus på Arktis og den nordatlantiske region. Gennem netværket styrkes virksomhedernes arktiske kompetencer ved at dele den nyeste viden og blive inspireret til nye forretningsideer i det arktiske område.

Netværket har et særligt fokus på Grønland. En stor andel af medlemsvirksomhederne har et mangeårigt engagement i det grønlandske samfund. Andre medlemmer er virksomheder, som har Arktis og/eller den nordatlantiske region som en del af de strategiske planer.

Fælles for medlemsvirksomhederne er, at de ønsker at være del af et forum, hvor der løbende informeres om seneste trends og begivenheder fra hele den arktiske regions erhvervsliv, og hvor netværksmøder giver nye muligheder for at etablere og vedligeholde forretningsforbindelser.

Om Netværket

70 grønlandske, danske og canadiske virksomheder og organisationer, der arbejder med ekspertise i fjerntliggende områder i Arktis og det nordatlantiske område - nogle igennem mere end 40 år. I netværket lægger vi vægt på at medlemmerne har mulighed for at synliggøre og markedsføre virksomheden samtidig med at medlemsvirksomheden bidrager med:

  • Vidensdeling
  • Inspiration
  • Forretningsforbindelser og netværk
  • Business Development
  • Opbygning af arktiske kompetencer
  • Nyheder og events

ABN's netværksgrupper


Råstoffer

Udviklingen inden for råstof-området med henblik på mulige fremtidige underleverancer.

Læs mere her

Fødevarer

Udviklingen inden for produktion af grønlandske fødevarer

Læs mere her

Arktisk byggeskik

Udviklingen af en arktisk byggeskik, som rummer bæredygtige tilgange i byggeriet og anvendelse af byggematerialer tilpasset arktiske forhold.

Læs mere her

Arktiske kompetencer

Et ledelsesredskab til at udbygge samarbejder, eksport-muligheder og forretningsområder.

Læs mere her

Råstoffer

Udviklingen inden for råstofområdet med henblik på mulige fremtidige underleverancer.

Fødevarer

Udviklingen inden for produktion af grønlandske føde-vare.

Arktisk byggeskik

Udviklingen af en arktisk byggeskik, som rummer bære-dygtige tilgange i byggeriet og anven-delse af byggemate-rialer tilpasset ark-tiske forhold.

Arktiske kompetencer

Et ledelsesredskab til at udbygge sam-arbejder, eksport-muligheder og for-retningsområder.

Arktisk affald og genvinding

En gruppe medlemmer med affaldshåndtering som fagligt kerneområder arbejder på et konkret projekt omkring indsats for indsamling af affald, som kan genvindes til andre formål. 

Læs mere her

    

      

    

Formand Poul Hededal

Udviklingsdirektør, Rambøll Danmark A/S.
Medlem af bestyrelsen siden 2007.
Formand for ABN siden 2011.

M: ph@ramboll.dk
T: +45 5161 7480

 

Næstformand Henrik Rafn

CEO, A/S Boligselskabet INI.
Medlem af bestyrelsen siden 2014.

M: hera@ini.gl
T: +299 545477

Bestyrelsesmedlem Jens K Lybert
Direktør for Corporate Relations & HR, ROYAL GREENLAND A/S
Medlem af bestyrelsen siden maj 2016

M: jely@royalgreenland.com
T: +299 36 13 00

Bestyrelsesmedlem Allan Frost
COO, Arctic Import A/S.
Medlem af bestyrelsen siden 2014.

M: af@arcticimport.dk
T: +45 2277 8060 / +299 556601

Vedtægter

Læs vedtægterne her.

Generalforsamling 2019

Læs om generalforsamlingen her

Formandsberetning 2015

Læs beretningen her.

Vedtægter

Læs vedtægterne her.