Education, Coaching, and Management Courses

Lindholm Executive Coaching

Lindholm Executive Coaching er et konsulentfirma i Nuuk, som siden 2017 har arbejdet med ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Ledere coaches til at nå personlige og faglige mål, som er til gavn for hele organisationen. Ledergrupper kan få styrket team-samarbejdet mhp. at nå fælles mål og udnytte alles kompetencer. Forandringsprocesser og workshops faciliteres for hele organisationen. Endeligt undervises om blandt andet forandringsledelse, motivation, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere her.