ERHVERVSNETVÆRK FOR ARKTISKE VIRKSOMHEDER


ABN er erhvervsnetværket for virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder med ekspertise i fjerntliggende områder i Arktis,herunder særligt Grønland og det nordatlantiske område.

Netværksnyt og kommende netværksmøder

Netværksmøde 8/10; Dansk industris arktiske aktiviteter

Som medlem af netværket kan du deltage i et digitalt netværksmøde den 8. oktober. Mads Qvist Frederiksen fra Dansk Industri holder et oplæg om DI´s arktiske aktiviteter. Der vil derudover være nyt fra sekretariatet om delegationsrejsen til Færøerne samt præsentation af arbejdet med ABN 2020+. Vi vil også prøve et koncept af; speed-dating blandt deltagere, til at øge kendskabsgraden, internt i netværket.

Netværksmødet begynder klokken 14.00 (kl. 10.00 GRL).

Arctic Business Networks erhvervs-delegationsrejse til Færøerne

Der er nu ikke lang tid til årets delegationsrejse. Vi satser på at Corona tillader vores længe ventede delegationsrejse til Færøerne, og vi følger udviklingen nøje og tilpasser turen efter de restriktioner der kommer.

Det betyder også at der nu er et program klart, og en liste over de 18 deltagere på turen. Begge dele rummer muligheder for nye relationer og opdatering på nuværende, udvidelse af netværk og færøske samarbejdspartnere, samt ny viden om det færøske erhvervsliv og samfund. Der er i udarbejdelse af programmet lagt vægt på at det skal indeholde flere forskellige momenter: det politiske niveau, uddannelse, viden og forskning samt møder og virksomhedsbesøg hos erhvervslivet.

Rammerne er således skabt, og vi ser frem til en fantastisk tur!

Du kan finde programmet ved at klikke her, og du kan se deltagerlisten her.

Netværksmøde 05/11; Geoguide Nuuk: Din geologiske guide til Nuuk-området

Den 5. november er vores medlem GEUS, vært for et netværksmøde der holdes på Grønlands Naturinstitut. Foredraget vil omhandle den geologiske guide for Nuuk-området som Departementet for Råstoffer sammen med GEUS er i gang med at færdiggøre. Guiden henvender sig til ikke-geologer, til gavn både for lokale men også turister. Foredraget vil slå ned på nogle udvalgte lokaliteter og forklare geologien samt eventuel kulturhistorie.

Netværksmødet begynder kl 09.00 (Kl. 13.00 DK), og der vil også være mulighed for digital deltagelse.

Netværksprogram 2020-2021

Netværksprogram for 2020-2021

I det næste stykke tid er der hos Arctic Business Network, lagt op til netværksaktiviteter med vidensudvikling, god praksis og praktisk erfaringsudveksling blandt arktiske virksomheder. Programmet vil løbende blive opdateret, og du kan finde det, ved at klikke her.