Commerce and Economic, Legal and Technical Advisors

Center for logistik og samarbejde

Et moderne videnscenter, der fungerer som den foretrukne viden-leverandør og samarbejdspartner for de store og mellemstore danske erhvervshavne og tilknyttede erhvervsområder, i forhold til optimerings-, udviklings- og samarbejdsopgaver.

Center for Logistik og Samarbejde beskæftiger sig med vidensformidling, implementering af logistikløsninger og forretningsmodeller til såvel private som offentlige virksomheder. 

Læs mere

Illit Forsikring

Lokaliseret i Nuuk, og med blandt andet Codan som samarbjedspartner, er Illit Forsikringit både dit lokale og internatioanle forsikringsselskab.'
Læs mere

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. Vi er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere