Medlemsfordele


Arctic Business Network skaber rammer med indhold:

  • Markedsføring: Synlighed som arktisk aktør
  • Videns- & erfaringsopsamling: møder, ABN blog, nyhedsmail, møder, målrettet præsentationer
  • Netværk & nye kontakter: medlemsliste, møder, konferencer, projekter
  • Kompetencemæssigt input/output: til virksomheder der arbejder med elever og uddannelsesforløb samt erfaringer med rekruttering & fastholdelse
  • Matchmaking: faciliering på individuel basis
  • Projektdeltagelse i netværksgrupper, som facilitering fra ABN sekretariat
  • Internationalisering i Arktisk/Nordatlantisk perspektiv: facilitering fra ABN via samarbejdspartnere

Arctic Business Network skaber rammer med indhold 

ABN styrker virksomhedens arktiske profil

Medlemskabet understreger virksomhedens strategiske arbejde med Arktis, herunder især Grønland, som forretningsområde, og gennem medlemsskabet opnås adgang til et værdifuldt netværk i den arktiske region.

ABN styrker viden og kompe-tencer

ABN tilbyder møder, seminar og konferencer med aktuelle temaer, samt studierejser og ikke mindst adgang til viden om store og små begivenheder og tiltag i Arktis. 

ABN skaber synlighed og til-stedeværelse i den arktiske region

Som en del af netværks-strategien lægger ABN stor vægt på samarbejde med andre netværk med fælles interesser i det arktiske. Samarbejdet udmønter sig på forskellig vis i form af fælles arbejdsgrupper, fælles udtalelser og ikke mindst adgang til medlemmerne arrangementer, således at maksimalt udbytte af medlemsskabet op-nås.

ABN giver adgang til daglige nyheder

ABN skaber mulighed for at følge erhvervsrelateret journalistisk stof ved dag-lige egenproducerede nyheder på bloggen, nyhedsbreve samt opdateringer på Facebook og LinkedIn.

Deltag også online i netværksmøder!


ABN tilbyder på en række netværksmøder og -arrangementer online deltagelse. Forud for et tilmeldt arrangement tilsendes link til online-deltagelse 

Online deltagelse kan og skal på ingen måde erstatte fysiske netværksmøder - men dette giver muligheder og værdi til alle medlemmer, som fysisk/geografisk ikke har mulighed for at deltage i møder. Ved online deltagelse er det fortsat muligt at få del i viden og debat i netværket, samt få ny inspiration til udvikling af egen virksomhed. 

Kontingent


Årligt kontingent excl. moms
 

1-5 ansatte kr.  2.750,00
6-10 ansatte kr.  5.500,00
11-20 ansatte kr. 11.000,00
20-50 ansatte kr. 22.000,00
Mere end 50 ansatte kr. 33.000,00


Institutioner, myndigheder o.l. over 50 ansatte fastsættes til kr. 27.500,-

Årligt kontingent excl. moms
 

1-5 ansatte kr. 2.500
6-10 ansatte kr. 5.000
11-20 ansatte kr. 10.000
20-50 ansatte kr. 20.000
Mere end 50 ansatte kr. 30.000


Institutioner, myndigheder o.l. over 50 ansatte fastsættes til kr. 25.000,00.

Ønsker du at blive medlem i Arctic Business Network, så kontakt sekretariatet på mail contact@arcticbusinessnetwork.com. 

Fremsend venligst kontaktinformationer samt oplysning om antallet af ansatte.