Arktisk viden

Arctic Business Network sætter fokus på arktisk viden

Medlemmer af ABN beskæftiger sig med at drive forretning i de arktiske egne - herunder især i Grønland. Alle virksomheder opererer med en specialistviden, og i de arrangementer der tilrettelægges i netværket, samles og deles erfaringer samtidig med at ny viden og indsigt tilegnes. 

På denne side findes en lang række præsentationer, analyser, rapporter m.m., som knytter sig til opbygningen af netværkets arktiske viden som genereres via netværksmøder, deltagelse i konfernecer og indsamles løbende.

Analyser om Bæredygtighed i Arktis


Arctic Consensus har haft et ønske om at arbejde med bæredygtighed og søge viden om, hvad bæredygtighed er i en arktisk kontekst, og har i foråret 2021 indgået samarbejde med forskellige aktører, som har bidraget til forskellige indsigter i og analyser om bæredygtighed i Arktis

Der er i forlængelse af analyserne blevet udarbejdet en pixie-udgave der kort beskriver resultaterne af de to analyser, og hvordan erhvervslivet kan bruge den viden analyserne frembringer. Der er også udarbejdet en grønlandsk oversættelse af resultaterne.

Du kan læse de to analyser som hver især belyser bæredygtighed i Arktis:

Locating Arctic Sustainability Online (LASSO)

I et samarbejde med The Techno-Anthropology Lab på Aalborg Universitet, er over 5000 hjemmesider blevet undersøgt i forhold til hvad forskellige aktører siger om bæredygtighed i Arktis. Under overskriften “Locating Arctic Sustainability Online (LASSO) er der, via Big data og digitale metoder indsamlet søgemaskine-data og tekst fra internettet, med det formål at

  1. Opdage centrale aktører
  2. Undersøge hvordan de taler om arktisk bæredygtighed
  3. Supplere med mere lokale tilgange

Views of Conservation and Devleopment in the Arctic

Analysen ”Views of Conservation and Development in the Arctic: Policy and Sustainable Development”, tager udgangspunkt i sprogbruget og dets betydning i forhold til bæredygtig udvikling i Arktis i en policy-kontekst. I de sidste 20 år er der frigivet mindst 50 politiske dokumenter, der beskriver strategiske interesser i Arktis på forskellige skalaer.

Forskningen, der er kontekstualiseret her for erhvervslivet der er interesseret i bæredygtig forretning i Arktis, stammer fra indholds- og netværksanalyse af forskellige arktiske policy-dokumenter samt dialoger fremmet af Arctic Consensus med eksperter om materialerne i foråret 2021.

Viden og Vækst


I foråret 2021 afviklede Arctic Consensus erhvervskonferencen ”Viden og Vækst – Erhvervsudvikling og innovation i Arktis”. Der er blevet arbejdet videre med nogle af de gennemgående temaer og Arctic Consensus har udarbejdet materialer til virksomheder og organisationer, som er interesseret i hvordan man forholder sig til udfordringer og løsninger i forbindelse med vidensamarbejder mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet.

Der findes nu en række materialer om hvordan vi kan imødekomme de udfordringer og muligheder der ligger i at øge samarbejdet og udviklingen mellem vidensinstitutioner og virksomheder: 

ABN var tilstede på den internationale mineralkonference,
                                         PDAC 2015, i Toronto.


Getting the Deal Through - an updated chapter in the internationally recognized publication Getting the Deal Through - Mining 2015 about rights and obligations in connection with exploration and exploitation of minerals in Greenland by Attorney-at-law Peter Schriver.

Læs mere

ABN følger projektet med tapning af indlandsis på flasker.

Læs mere 

Hvad er Greenland Ice?

Fremstilling af is baseret på den Grøn-landske indlandsis, som er helt speciel, da isen fremstilles på osmose vand, og derfor ikke indeholder mineraler. Vandet virker som en magnet, og ved tilførelse af smagsingredienser, og derved mineraler, fremkommer en unik smag. Isen er uden lactose, og uden brug af sukker, som erstattes med Birkesød, PerfektSød, sukrin icing samt dextrose, hvorfor isen er allergivenlig.

Læs mere

 

Kvann Kompagniet producerer og sælger produkter fra Grønland, bl.a. krydderurter, the, olier mv.

Læs mere

White Paper om viden & Vækst

I udgivelsenWhite Paper, Viden & Vækst – Erhvervsudvikling og innovation i Arktis, udarbejdet af AAU Arctic, Aalborg Universitet og Arctic Consensus, stilles der skarp på mange af de udfordringer og muligheder som ligger i at skabe et samarbejde på tværs af erhvervslivet og vidensinstitutionerne. Den giver konkrete anvisninger og eksempler på, hvordan man kommer i gang eller yderligere styrker udvikling og innovation for bæredygtig udvikling i Arktis, gennem videnssamarbejder.

Find Dit Videnssamarbejde

Arctic Consensus har indhentet kontaktinformationer og samarbejdsmuligheder på relevante vidensinstitutioner i Rigsfællesskabet, til brug for erhvervsliv og organisationer, som ønsker at indgå i et videnssamarbejde med en universitetsstuderende eller en forsker. Oversigten hedder “Find Dit Videnssamarbejde” og dækker 10 universiteter i Rigsfællesskabet.

Praktikpladser og Projektsamarbejder

Hvis du som virksomhed gerne vil indgå i konkrete samarbejder med vidensinstitutionerne, kan du i udgivelsen: ”Praktikpladser og projektsamarbejder” få indsigt i hvordan du og din virksomhed sammen med en studerende kan udforske og skabe ny viden gennem flere former for samarbejde. Du kan læse hvordan du som virksomhed skal forholde dig til samarbejdet med en studerende og du får en oversigt over hvad du kan forvente af sådanne samarbejder. Udgivelsen er blevet præsenteret på et netværksmøde i ABN.

Digitale metoder til workshops


Digital medarbejderudvekslinger

Projektet Nordisk Arktisk Rehabilitering omhandler arbejdet med og udvikling af rehabilitering i Nuuk, Torshavn og Aalborg, og er støttet af Nordisk Ministerråd. Arctic Consensus er projektleder på projektet og har blandt andet faciliteret en række digitale workshops, hvor medarbejdere fra tre nordiske kommuner har udvekslet viden og erfaringer på tværs.

De tre deltagende kommuner, Kommuneqarfik Sermersooq, Tórshavn Kommune og Aalborg Kommune, har været med til at planlægge og deltage i fem digitale workshops. Formålet har været at facilitere en digital medarbejderudveksling mellem fagpersonalet i de tre kommuner og derigennem dele viden og udvikle fagpersonalets kompetencer.

Arctic Consensus har i forlængelse af dette, udviklet en guide til at afholde digitale workshops på baggrund af de erfaringer der er kommet ud af de digitale medarbejderudvekslinger, og som kan bruges i andre sammenhænge. Den kan du finde her.

Rapporter og analyser


November, 2021

Ph.D.-projekt om arbejdskraft i Grønland

Under overskriften “Salary is not the solution to everything: Job attribute preferences of employees in Greenland and implications for employer measures to attract and retain employees”, har Verena Huppert Karlsson undersøgt hvilke job præferencer den grønlandske arbejdskraft har. Dette har resulteret i en række anbefalinger til nuværende og kommende tiltag med hensyn til rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Kommuneqarfik Sermersooq, Port of Aalborg, Grønlands Erhverv og Arctic Consensus.

Du kan læse hele afhandlingen her.

Oktober, 2021

Arctic Circle Assembly 2021

Arctic Circle Assembly 2021, blev afholdt den 14.-17. oktober 2021 i Reykjavík, Island. Begivenheden er den største af sin slags inden for skabelse af international dialog og netværk omkring fremtiden i Arktis med mere end 1.400 deltagere fra 50 lande, hvor også Arctic Business Network var til stede. 

Du kan via dette link, se programmet, se videoer fra nogle af sessionerne og meget mere.  

November, 2020

Artikel: Grønland har et stort potentiale

Artiklen med titlen “Grønland har et stort potentiale” omhandler mulighederne og udfordringerne i Grønland. Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem Arctic Consensus og interesseorganisationen for grønlandske studerende i Danmark, Avalak, der fortæller om udfordringen med Brain-drain i Grønland. Derudover fortæller tidligere medarbejdere fra Arctic Consensus om deres erfaringer om at arbejde hos Arctic Consensus, og deres vej til spændende karrierer i Grønland.

Du kan læse hele artiklen (s. 6 & 7) og annoncetillægget, ved at klikke her.

September, 2020

Nyt fra Grønlands Økonomiske Råd

I rapporten fremhæves det, hvordan der siden 2015 har været højkonjunktur, der især har været drevet af fremgang i fiskeriet og inden for bygge- og anlægssektoren. Dette har medført øget vækst og beskæftigelse i Grønland. Efter coronakrisens frembrud blev der på kort tid markant ændret ved vilkårene for den økonomiske politik. Selvom coronakrisen har forårsaget en stigning i ledigheden, så er ledigheden dog fortsat lav, og der er generel mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hele rapporten kan læses via dette link.

Juni, 2020

DIIS-rapport om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis

Øget geo- og sikkerhedspolitiske spændinger mellem Rusland, Kina og USA skaber nye dynamikker og udviklinger i det arktiske. Udenrigsministeriet har på denne baggrund bedt DIIS udarbejde en uafhængig sikkerhedspolitisk analyse af udviklingen i Arktis. Analysen omhandler bl.a. hvilke udfordringer det stiller overfor Kongeriget Danmark. Den tager både fat i hvordan Danmark, Grønland og Færøerne står overfor dette, både som helhed såvel som separate aktører.

Du kan finde rapporten i sin fulde version på DIIS’ website.

ABN afholdt i april 2015 en række arrangementer med forfatteren til bogen, Lena Lauridsen sammen med et panel af virksomheder, der giver deres input til vinkler på hvordan en god proces kan forløbe, når nye medarbejdere skal rejse til Grønland for at arbejde og leve.

ABN sætter fokus på grønlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked
Se omtale af Krifa Aalborgs succes her
ABN har fokus på udbud af leder-uddannelser i Arktis i form af PRE-MBA og Arctic Governance.

Se omtale af Business Institute her