Arktisk viden


Arctic Business Network sætter fokus på arktisk viden

Medlemmer af ABN beskæftiger sig med at drive forretning i de arktiske egne - herunder især i Grønland. Alle virksomheder opererer med en specialistviden, og i de arrangementer, der tilrettelægges i netværket samles, og deles erfaringer samtidig med at ny viden og indsigt tilegnes. 

På denne side findes en lang række præsentationer, rapporter, statistikker mm som ABN knytter til opbygningen af netværkets arktiske viden som genereres via netværksmøder, deltagelse i konfernecer og indsamles løbende.

Nationaldagsfejring 21. juni


I forbindelse med fejringen af den grønlandske nationaldag i Aalborg ZOO afholdte ABN i år netværksmøde den 21. juni 2017 i Aalborg Zoo.

Dagens oplægsholdere vil være Hanne Fugl Eskjær, Arktisk Ambassadør og LIda Skfite Lennert, Chef Grønlandsrepræsentationen i København.

kl. 13.00-20.00  Nationaldagsfejring i Aalborg Zoo HENT PROGRAM HER 
kl. 16.00-16.30  Officiel markering af dagen med taler, musik og optræden

kl. 16.30-18.30  ABN Netværkmøde & -reception

Oplæg fra netværksmødet:

Hanne Fugl Eskjær, Arktisk Ambassadør

HORTEN konference: By- og infrastrukturudvikling i Grønland


To af ABN's medlemmer, Nuna Advokater og HORTEN, arrangerede konference om Byudvikling og infrastruktur i Grønland

Program


Oplæg fra konferencen:

Alle oplæg kan hentes i denne zip-fil

Future Greenland 2017


OPLÆG fra B2B event og konferencen SE HER 

VIDEO fra Martin Breum foredrag om "Politisk og økonomisk selvstændighed i Grønland - Rigsfællesskab i fremtiden?" HER

Formand Poul Hededals oplæg omkring Investeringsbehov i Arktis frem mode 2025 - herunder Internettets udvikling i takt med samfundets udvikling HER

Præsentation fra virksomhedsbesøg hos Mittarfeqarfiit HER

Præsentation fra virksomhedsbesøg hos Sikuki Havn (følger snarest)

ABN Fødevarekonference 2017


OPLÆG fra fødevarekonferencen kan findes her:

 

ABN Netværksmøde: Oplæg v/ Prof. Minik Rosing, Københavns Universitet


Arctic Business Network netværksmøde 8. februar:

Grønlandsk mudder skal sikre verdens fødevareforsyning

Oplæg v/ Professor Minik Rosing

Den grønlandske indlandsis bevæger sig støt og roligt hen over enorme afstande. I processen knuses og slibes den underliggende klippegrund til et fint pulver, kaldet gletsjer-mel, som med smeltevandet føres til søer og fjorde, hvor det aflejres som mudder. Gennem de seneste årtusinder er der afsat kolossale mængder af dette fine mudder langs Grønlands kyster – og der bliver ved med at komme mere.

I modsætning til mange af Grønlands øvrige råstoffer, dannes der hele tiden nyt materiale, som kan udnyttes uden fare for forurening af miljøet. Gletsjer-melet indeholder en række essentielle næringssalte i et mængdeforhold, som planter kræver. De næringssalte der findes i melet mangler i tropisk jord. Det er årsagen til, at der hvert år afbrændes store arealer tropisk regnskov, for at den lille smule næring der findes i træerne kan frigives til den udpinte jord. Har forskerne ret i deres antagelser om gletsjermelets egenskaber, vil man kunne undgå at skulle afbrænde regnskov, fordi jorden i stedet kan gødes med grønlandsk mudder.

CV:

Minik Rosing, f. 2.2.1957, grønlandsk geolog og professor i geologi ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Minik Rosing er uddannet i Danmark og USA og har deltaget i den geologiske udforskning af Grønland. Han har fremlagt en udredning af dannelsesmiljøet for de ældste sedimenter på Jorden, som findes i Isua, nordøst for Nuuk. Under arbejdet påviste han kemiske spor efter det indtil dato ældste kendte liv på Jorden, hvilket vakte stor international opsigt; sporene er 3,8 mia. år gamle. I prøver fra Isua har han desuden påvist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 mia. år siden var stort som i dag. Derved har han tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen vha. en ekstrem drivhuseffekt.

I 2001 modtog Minik Rosing Ebbe Muncks Hæderspris og den grønlandske fortjenstmedalje Nersornaat i sølv. I 2008 blev han tildelt Danmarks Geologipris for sit banebrydende arbejde ved Isua, i 2013 Rosenkjærprisen og 2014 Tøger Seidenfaden-prisen.

I 2006 var han togtleder på Galathea 3-ekspeditionen, og i 2010 bidrog han bl.a. til det store trebindsværk Herfra hvor vi står - Danmark under forvandling med et essay om Danmarks geologi.

Et nyt forskningsprojekt Greenland Perspective, som Minik Rosing leder, skal blandt andet undersøge, om ”gletsjer-mel” fra Grønland kan revitalisere udpint jord, hindre skovafbrændinger i troperne og samtidig skabe nye job i Grønland. Forskningsprojektet som løber over 3 år er netop blevet støttet med 5 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

ABN netværksmøde: Behov for kvalificeret arbejdskraft


Arctic Business Network netværksmøde 17. novmeber:

Behov for kvalificeret arbejdkraft

Oplæg v/ Jens K Lyberth, Royal Greenland


Paneldebat:
Christine Lunde-Christensen, Marcod - se oplæg
Lone Vestergaard, formand Arctic Education Network
Stine Bylin Bundgaard, næstformand Arcrtic Education Network

Mødet bød på spændende debat og en række opmærksomehdspunkter blev identificeret til kommende opstart af ny ABN fokusgruppe omrking behov for kvalificeret arbejdskraft - herunder arktiske kompetencer, uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Konference: Arktisk byggeskik II


Arctic Business Network har i samarbejde med ARTEK og Grønlands Selvstyre til rettelagt et spændende konferenceprogram for konferencen:

Arktisk Byggeskik II

Konferencen finder sted onsdag den 14. september 2016 i Nuuk på Hotel Hans Egede.

Konferencen er en fortsættelse af Arktisk Byggeskik og Bæredygtig, som fandt sted tidligere på året i Aalborg. Resultatpapir fra denne konferencen kan læses her.

Temavinklerne for Arktisk Byggeskik II vil være:

  • Renovering, boligbyggeri og boligfinansiering
  • Energi og indeklima
  • Bygningsreglement

Nærmere info hos:
ABN Netværksleder Ellen Arnskjold contact@arcticbusinessnetwork.com

 

Resultatpapir fra konferencen

 

ABN netværksmøde: Fokus på netværksmedlemskaber


Arctic Business Network inviterer til netværksmøde:

Fokus på netværksmedlemskaber

Oplæg v/ Bolette Van Ingen Bro, direktør Cluster Excellence Management
Oplæg v/ Stine Bylin Bundgaard, phD. med emnet Netværksrelationer
 

onsdag den 24. august kl 15-17, Vesgerbro 79, 9000 Aalborg
onsdag den 7. september kl 15-17, Imaneq 32, 2. sal, 3900 Nuuk

ABN arrangement og generalforsamling


Update Råstofindustriens aktiviteter 2016


 

 

Kom til opfølgende netværksmøder, som giver mulighed for at få centrale budskaber og videndsbidrag fra årets PDAC

Arctic Business Network og Grønlands Erhverv inviterer til update om råstofindustriens aktiviteter 2016 i Grønland. Arrangementet tilrettelægges i fællesskab på baggrund af deltagelse i den årlige internationale mineralmesse- og konference i Toronto, PDAC. 

Fra Grønland og Danmark deltog 55 personer fra 30 virksomheder i en fælles delegation. Ved den årlige Greenland Day præsenteres opdatering af nuværende efterforsknings- og udnyttelsesprojekter samt markedsføring af potentialer for nye mineralprojekter. Dagen byder også på præsentation af den årlige måling af Grønland som attraktivt mineland, udført af Fraser Institute, Og som noget helt nyt i år kunne Dansk Industri præsentere en rapport som benchmarker den grønlandske økonomi.

  • Nuuk: fredag 8. april kl 13-15 i GE's lokaler
  • Aalborg: onsdag 20. april kl 15-18 i Aalborg Havns lokaler

Program for netværksmøderne

Præsentationer fra Greenland Day
Præsentationer fra Nordic Mining Seminar 

Medieomtale:

Fraser Institutes årlige rapport
Dansk Industris benchmarking rapport om Grønland

Præsentationer fra netværksmøder:

Investorklimaet omkring grønlandske mineprojekter
v/ Thomas Tyt Mogensen, Grønlands Erhverv

Port of Aalborg & Jernbaneforbindelsen fra Aalborg Havn til Europa
v/ Rasmus Kolind munk, Aalborg Havn

 

Offentlig-Private Investeringer i Grønland


ABN medlem, Horten & Nuna Advokaterne stod bag et større arrangement omkring Offentlig-Private investeringsmuligheder den 26. februar 2016. Konferencen havde 120 deltagere - et stort fremmøde med repræsentanter fra alle grene af det grønlandske og danske samfundsliv med interesse for udvikling og vækst i Grønland og - konkret idag - hvordan det finansieringsmæssigt  og operationelt kan skrues sammen.


Præsentationer

Medieomtale

 

Arktisk Byggeskik og bæredygtighed


ABN arrangerede konferencen Arktisk Byggeskik 4. februar 2016, og nedenfor findes præsentationerne. Der udarbejdes et resultatpapir på baggrund af konferencens konklusioner, som vil danne udganspunkt for et opfølgende arrangemenet i Grønland senere på året.

Oplæg og vidensbidrag fra konferencen:

Åbningstale: VIsioner for Arktisk Byggeskik
v/ Knud Kristiansen, Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur , 

Arktisk byggeskik - i historisk, klimatisk, byggeteknisk og uddannelsesmæssigt perspektiv
v/ Tove Lading, DTU Byg/ARTEK

Certificering og bæredygtighed - træ
v/ Michael Jakobsen, NEPcon

Eksempel på ny arkitektur i arktisk byggeskik
v/ Jens Thomas Arnfred, Tegnestuen Vandkunsten

Det nye grønlandske bygningsreglement
v/ Ernst de Place Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut

Byggeprocesser
v/ Niels Haldor Berthelsen; Statens Byggeforskningsinstitut

Sektorplaner, arktisk byggeskik, byggematerialers levetider
v/ Carsten Pietras, LH Siunnersorti ApS Grønland og Leif Hansen Bygherrerådgivnin
 

Grønland: nye bestemmelser i næringsloven


ABN medlem, Nuna Advokaterne, har udsendt denne vejledning i nye bestemmer i den grønlandske næringslov. Ændringerne har til formål at lette etablering og driftsaktivitet på det grønlandske marked, således at etablering af såvel ny som international erhvervsaktivitet i Grønland gøres mere attraktivt.

 

Følg link her

Grønland: økonomi og erhverv 2015-2016


ABN afholdte netværksmøde den 2. december 2015, hvor Brian Buus Pedersen, direktør for Grønlands Erhverv, holdt møde om de økonomiske og erhvervspolitiske udfordringer på tærslen til 2016. 

Grønlands Erhverv: økonomiske og erhvervspolitiske udfordringer på vej mod 2016 - se præsentation

Grønlandsbanken: Rammer for økonomisk bæredygtig erhvervsudvikling 3. december 2015 - se præsentation

Grønlands Statistik 2015 - se mere

Det årlige erhvervstillæg om grønlandske erhvervs- og investeringsmuligheder - se e-paper

Råstoffer


ABN har et skærpet fokus på råstoffer i Grønland og internationale forhold relateret til mine- og oliebranchen. Ud fra et ønske om indsigt og viden om aktuelle forhold - især hvad angår projekter og aktiviteter i Grønland - til gavn for medlemmerne.

ABN er tilstede på den internationale mineralkonference, PDAC 2016, i Toronto.

ABN var tilstede på den internationale mineralkonference, PDAC 2015, i Toronto.

ABN var tilstede på den internationale mineralkonference,
                                         PDAC 2015, i Toronto.

NunaLaw - legal advice 

Getting the Deal Through - an updated chapter in the internationally recognized publication Getting the Deal Through - Mining 2015 about rights and obligations in connection with exploration and exploitation of minerals in Greenland by Attorney-at-law Peter Schriver.

Læs mere


Getting the Deal Through - an updated chapter in the internationally recognized publication Getting the Deal Through - Mining 2015 about rights and obligations in connection with exploration and exploitation of minerals in Greenland by Attorney-at-law Peter Schriver.

Læs mere

Fødevarer


ABN har fokus på produktion af fødevarer baseret på ingredienser fra arktiske egne. En lang række medlemmer af netværket har fokus på netop de arktiske fødevarer og markedsmulighederne for eksport og import.

ABN følger projektet med tapning af indlandsis på flasker.

Læs mere 

ABN følger med i Maik Carreros produktion af grønlandsk is.

Hvad er Greenland Ice?

Fremstilling af is baseret på den Grønlandske indlandsis, som er helt speciel, da isen fremstilles på osmose vand, og derfor ikke indeholder mineraler. Vandet virker som en magnet, og ved tilførelse af smagsingredienser, og derved mineraler, fremkommer en unik smag. Isen er uden lactose, og uden brug af sukker, som erstattes med Birkesød, PerfektSød, sukrin icing samt dextrose, hvorfor isen er allergivenlig.

Læs mere

 

Tranhuset er en butik med et univers af nordatlantiske produkter, fødevarer, beklædning samt kunsthåndværk

Kvann Kompagniet producerer og sælger produkter fra Grønland, bl.a. krydderurter, the, olier mv.

Læs mere
 

ABN følger projektet med tapning af indlandsis på flasker.

Læs mere 

Hvad er Greenland Ice?

Fremstilling af is baseret på den Grøn-landske indlandsis, som er helt speciel, da isen fremstilles på osmose vand, og derfor ikke indeholder mineraler. Vandet virker som en magnet, og ved tilførelse af smagsingredienser, og derved mineraler, fremkommer en unik smag. Isen er uden lactose, og uden brug af sukker, som erstattes med Birkesød, PerfektSød, sukrin icing samt dextrose, hvorfor isen er allergivenlig.

Læs mere

 

Kvann Kompagniet producerer og sælger produkter fra Grønland, bl.a. krydderurter, the, olier mv.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse


Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i Grønland er et centralt emne for mange af ABN´s medlemmer. Samtidig er uddannelser og opbygning af kompetencer også et centralt omdrejningspunkt i ABN. Derfor er her samlet en række centrale indslag og præsentationer, som handler om disse emner.

ABN afholdt i april 2015 en række arrangementer med forfatteren til bogen, Lena Lauridsen sammen med et panel af virksomheder, der giver deres input til vinkler på hvordan en god proces kan forløbe, når nye medarbejdere skal rejse til Grønland for at arbejde og leve.
 

 

ABN sætter fokus på grønlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.
Se omtale af Krifa Aalborgs succes her

ABN har fokus på udbud af lederuddannelser i Arktis i form af PRE-MBA og Arctic Governance.
Se omtale af Business Institute her.

ABN afholdt i april 2015 en række arrangementer med forfatteren til bogen, Lena Lauridsen sammen med et panel af virksomheder, der giver deres input til vinkler på hvordan en god proces kan forløbe, når nye medarbejdere skal rejse til Grønland for at arbejde og leve.

ABN sætter fokus på grønlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked
Se omtale af Krifa Aalborgs succes her
ABN har fokus på udbud af leder-uddannelser i Arktis i form af PRE-MBA og Arctic Governance.

Se omtale af Business Institute her

Medier


ABN har fokus på kommunikation og formidling af nyheder, samt aktuelle arrangementer. ABN har derfor et etableret netværk til en lang række nyhedskanaler, som samtidig også promoverer og udbreder kendskabet til netværket og understøtter ABN med at være synlig.

ABN har bl.a. sat fokus på mediebilledet i Grønland ved at lade tre oplægsholdere give et kig ind bag kulissen omkring medierne og deres arbejdsbetingelser,  samt givet et indlæg om hvordan man konstruktivt kan indgå samarbejde med medierne.

Læs mere:

Arktiske kompetencer


Hvad kræver det egentlig, når man vil drive forretning i Arktis - herunder særligt Grønland?

Hvor adskiller det grønlandske marked sig fra andre markeder, og hvor kan tilegnede kompetencer overføres til andre markeder?

Alle ABN´s medlemmer tilpasser virksomheden, så opgaveløsningen matcher kompetencer tilstede og kompetencer, som skal tilføres. Men hvordan tilegner virksomhederne sig denne viden? Og hvordan kan denne viden bruges strategisk til at søge samarbejdspartnere, se på nye markeder eller styrke eksisterende forretning?

På en workshop arrangeret af ABN gik vi på jagt efter større viden om de arktiske kompetencer som findes i medlemsvirksomhederne. En række erhvervsfolk med forretning i hele den arktiske region kom med nogle bud på, hvad man kan karakterisere som arktiske kompetencer. 

Virksomhedsperspektiv: Hvilke kompetencer skal til for at skabe succesfuld forretning?

Læs indlæg fra erhvervslivet:

Læs ABN´s forskellige blogindlæg om Future Greenland 2015

Sermitsiaq´s pressedækning

Økonomi


Økonomisk Råd udgiver hvert år rapport omkring den grønlandske økonomi med fokus på parametrene:

  • Konjunkturudsigter
  • Aktuel økonomisk politik
  • Befolkningsudvikling og regionalpolitik

Grønlands Økonomi 2015 - læs rapporten her