Byggeteknik og finansiering

Netværksgruppen er kendt i den store offentlighed for de store ”Arktisk Byggeskik”-konferencer, hvor fremtidens grønlandske byggeri debatteres og udvikles. Netværksgruppen arbejder blandt andet med bæredygtighed i byggeriet, de nyeste standarder og materialer og kommer med vidensbidrag til rammevilkår og anlægsmetoder i den grønlandske byggesektor. Desuden har netværksgruppen et tæt samarbejde med uddannelses- og forskningsverdenen på området.

Kommende arrangementer

5. April 2017 Aalborg

ABN Netværksmøde: Arktisk Byggeri

I 2016 havde ABN's fokusgruppe for Arktisk Byggeri muligehd for at gennemføre to byggekonferencer. Der tegnede sig et klart spor for videre arbejde, og vi vil på dette netværksmøde gå i dybden med et af flere observationser, som bl.a. følger af debat efter arrangementerne og konferencernes resultatpapir. Nærmere info følger.

10. maj 2017 Nuuk

Fokus på byggeri og anlægssektor i Grønland

Future Greenland 2017 fokuserer på 2. dagen af konferencen på Grønlands bygge- og anlægssektor:

Formiddagsoplæg:
VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN - DE STØRSTE UDFORDRINGER LIGE NU  v/ Lars Storr-Hansen, adm.dir., Dansk Byggeri

Eftermiddagsworkshop:
WORKSHOP 1: PLANLÆGNING AF BYGGERIET I GRØNLAND: BYGGEKONFERENCENS ANBEFALINGER OG IMPLEMENTERING 

Se program 2. dag 10. maj 2017 her

Arktisk viden - opsamling af resultater fra netværksmøder

Tovholder

Tove Lading

ARTEK/ DTU Byg

E-mail: tlad@byg.dtu.dk